Om os - Jacob Geday

Jeg er uddannet læge fra Århus Universitet i 1993 og speciallæge fra Århus Kommunehospital. Min neurologiske baggrund er meget bred. Jeg har i mit uddannelsesforløb været ansat på flere forskellige neurologiske afdelinger; både på Sjælland såvel som i Jylland: Rigshospitalet, Glostrup Amtssygehus, Gentofte Amtssygehus, Vejle Sygehus og Århus Sygehus (tidligere: Århus Kommunehospital ). Jeg har haft neurologisk praksis i Horsens siden 2011

Jeg var i ti år ansat på Århus Sygehus som overlæge/speciallæge på neurologisk afdeling F. En stor del af tiden også med tilknytning til PET-centret samme sted. Jeg har undervist i neuroanatomi på Århus Universitet og i neurologi på speciallægeuddannelsen i Almen Medicin.

Jeg arbejder i dag meget med patienter med bevægeforstyrrelser (f.eks. Parkinsons sygdom) og forskellige hovedpiner; især migræne - inklusive de mere sjældne og atypiske migræneformer (f.eks. vestibulær migræne). Ud over disse ser jeg mange epilepsipatienter og patienter med fysiske og psykiske handicap.

Videnskabeligt jeg med PET-scanninger undersøgt, hvordan især den nederste del af hjernens pandebark bearbejder følelsesladede billeder og andre opmærksomhedskrævende indtryk. Jeg har skrevet en del videnskabelige artikler, og min doktordisputats er om dette emne. Er du interesseret i at læse disputatsen (den er på engelsk, men har et kort dansk resumé til sidst) kan du klikke på dette link: disputats

Jeg var fjorten år fast neurologisk konsulent ved Statsforvaltningen Midtjylland (tidligere: Statsamtet i Århus), og har derfra en god indsigt i hvorledes neurologiske lidelser i bredere forstand behandles i det sociale system.

Jeg særdeles stor erfaring i at lave speciallægeerklæringer i forsikrings- / pensionssager til vurdering af skadefølger efter trafikuheld, arbejdsskader eller andre hændelser. Se under Speciallægeerklæringer for yderligere oplysninger om dette.

Jeg tilstræber generelt i mine ordinationer at holde mig til behandlinger, der er en rimelig videnskabelig evidens for virker, og hvor der er et sikkert overblik over bivirkninger og doser. Jeg vil derfor med den nuværende - efter mit bedste skøn - meget mangelfulde dokumentation IKKE udskrive cannabis.