Priser

Almindelig undersøgelse og kontrol

Sygesikringsgruppe 1 (henvist af egen læge): Ingen egenbetaling.

Udeblivelse

Udebliver du uden rettidigt, forudgående afbud (senest to dage før) vil jeg, med mindre der er tale om pludselig sygdom/force majeure, afslutte dig til egen læge. Du vil ikke blive tilbudt en ny tid her. I fald din læge vurderer, du fortsat bør kontrolleres neurologisk, kommer du  til at aftale dette med en anden neurolog end mig.

I henhold til de gældende regler vil du desuden få en regning for den udeblevne tid på 250 kr. Dette beløb kommer du i givet fald til at betale af egen lomme.

  • Sygesikringsgruppe 2 (ikke nødvendigvis henvist)

    Egenbetaling 1.100 kr. per konsultation; 350 kr per telefonkonsultation

  • Bokseerklæringer, kørekorterklæringer mv.

    2.000 kr. excl. moms* (betales kontant efter undersøgelsen)

  • Speciallægererklæringer i forsikringssager mv.

    7.900 kr. excl. moms*

*) Fra 1. april 2005 blev speciallægeerklæringer momspligtige. Dette gælder fortsat ikke for undersøgelser eller kontroller, der alle er momsfri.

Selvbetalere i min privatklinik uden for Sygesikringen.

I henhold til overenskomsten mellem speciallægeforeningen og regionerne må jeg ikke uopfordret oplyse om mulighederne for at blive set her som selvbetaler. Hvis du gerne vil høre mere om dette, vil jeg derfor bede dig kontakte os - enten på 75623032 i vores telefontid, eller på e-mail på selvbetaler@neurologen.dk 

Jeg modtager ikke selvbetalende patienter (ud over gr. 2)  uden henvisning fra egen læge.