ADHD

ADHD eller DAMP, som det tidligere hed, er en adfærdsforstyrrelse, karakteriseret bla. af problemer med at koncentrere sig.

Denne lidelse behandles typisk af læger med speciale i børne- og ungdomspsykiatri - omend jeg ved at nogle enkelte neurologer også påtager sig denne opgave. Mine erfaringer med behandling af ADHD er imidlertid meget beskedne og jeg vil som hovedregel afstå at gå ind i et behandlings- og udredningsforløb af patienter med denne lidelse og henvise videre til kolleger med større erfaring i så henseende.

Her kan jeg f.eks. anbefale neurolog Morten Kraft i Risskov, der igennem mange år med held har behandlet ADHD.