Trigeminusneuralgi

Ved ældre patienter er det som regel en diagnose jeg stiller klinisk, og starter behandling af umiddelbart.

I henhold til de nyeste retningslinier, anbefaler man generelt, at patienter med trigeminusneuralgi får foretaget en MR scanning. Så hvis ikke dette allerede er gjort i forløbet, vil jeg bestille en sådan. Det er klinisk set bestemt diskutabelt om denne undersøgelse overhovedet er relevant, for ved langt de fleste trigeminuspatienter findes nemlig helt normale forhold, og diagnosen er derfor udelukkende baseret på klinikken. Ved manglende effekt af behandlingen /atypisk præsentation eller trigeminus neuralgi hos unge/yngre patienter - er en MR scanning af cerebrum bestemt relevant, for at belyse om der er vaskulær kontakt til nervus trigeminus, og således mulighed for operation. Hos yngre, hvor idiopatiske trigeminus neuralgier er mere sjældne, scanner man primært for at udelukke DS. Det er dog ikke normalt sådan, man behøver gentagne scanninger. 

Min behandling afviger lidt fra de generelle retningslinier, i det jeg typisk starter med lamotrigin i stedet for carbamazepin/oxcarbazepin, der ellers begge strengt taget er bedre dokumenterede, og derfor er de "officielle" 1. valgspræparater. Dette; fordi bivirkningsprofilen af lamotrigin er langt bedre end for de to andre stoffer, og lamotrigin derfor bedre tolereres af de fleste patienter. Det vil i starten tit være sådan, at jeg kombinerer med gabapentin eller pregabalin mens lamotrigin trappes op.

Virker lamotrigin  - evt. i kombination med gabapentin eller pregabalin - ikke tilstrækkeligt, vil jeg typisk skifte til/tillægge oxcarbazepin. Dette præparat vil jeg også starte med, hvis pt. er meget forpint og/eller ikke magter en langsom lamotriginoptrapning. Carbamazepin, oplever jeg, har for mange bivirkninger til, at dette er en behandling, jeg sædvanligvis vil vælge. Med mindre pt. allerede får dette og er tilfreds med behandlingen. 

Er der ikke tilfredsstillende effekt af ovenstående vil jeg henvise til Smerteklinikken og/eller ved vaskulær kontakt til Neurokirurgisk afdeling.