Udeblivelse

Selvom jeg gør mit yderste for at have så kort ventetid som muligt, kan den stadig føles som lang, hvis man er syg. Så hvis du ikke kan/ønsker at komme til en aftalt tid, vil jeg derfor bede dig sende mig en email (kontakt@neurologen.dk) eller ringe og lægge en besked hos min sygeplejerske (i telefontiden kan du også altid bruge vores telefonsvarer, hvis vi er forhindrede i at modtage dit opkald). Dette skal gøres senest to dage før din aftale, så tiden når at komme en anden patient til gode. Hvis det er os, der af en eller anden grund med en dags varsel har givet dig en tid, eller du er blevet pludseligt forhindret pga. sygdom, bilsammenbrud eller lignende force majeure, er vi selvfølgelig også forstående overfor senere afbud.

Men min linie overfor folk, der bliver væk/glemmer at komme og optager en tid, andre havde haft god brug for, er nogenlunde lige så forstående og fleksibel som en parkeringsvagt overfor en billist, der har glemt at sætte sin p-skive. Så husk at melde afbud, hvis ikke du kommer til den aftalte tid.

Du kan regne med at komme ind på det tidspunkt, vi har aftalt og som fremgår af den SMS-reminder, du får to arbejdsdage før vores aftale (en mandagsaftale varsles altså med en SMS torsdagen inden). Dette varsel er lavet så du, hvis noget skulle være smuttet, har tid til at arrangere fri på dit arbejde. Har du fået flere remindere og/eller fået en reminder med en anden tid end den, der evt. står på dit aftalekort, er det altid den sidste SMS, der er den rigtige. Hold derfor øje med din telefon og mød på det aftalte tidspunkt. Nogle gange kan du endda komme ind lidt før!

Vær du lige opmærksom på, at hvis du er indkaldt til en speciallægeerklæring som privatpatient i min klinik i Risskov, så kan systemet ikke finde ud af to adresser, og du vil (hvis jeg da ikke har husket at koble den fra) modtage en reminder om at du skal møde op i Horsens. Dette vi så lige her IKKE være korrekt. Er du tidligere indkaldt til undersøgelse i Risskov, forbliver det Risskov

Bliver du væk uden foregående rettidigt afbud, vil dit forløb her blive afsluttet umiddelbart. Du vil ikke blive tilbudt en ny tid her, og må - i fald du ønsker fortsat neurologisk udredning/behandling - kontakte din praktiserende  læge mhp. en ny henvisning til en af de andre neurologer i regionen. Du vil desuden få en regning for den udeblevne tid i henhold til bestemmelserne i Sundhedsloven på kr. 250,- .