Svimmelhed

Undersøgelsen her vil ofte tage sigte på at udelukke neurologisk årsag til svimmelheden og forklare dette til patienten. Her vil en enkelt konsultation tit være fuldt tilstrækkelig og pt. vil ofte umiddelbart kunne afsluttes uden yderligere.

I tilfælde hvor der er mistanke om otogen svimmelhed, vil jeg foreslå pt. at denne kontakter en ØNH læge til vurdering.

Kun i de tilfælde, hvor min undersøgelse rejser mistanke om egentlig neurologisk lidelse, vil der blive foretaget billeddiagnostiske undersøgelser (som hovedregel MR). Hvis der er tale om en pt. med kendt migræne, og hvor jeg derfor med en normal scanning vil mistænke en migræneassocieret vertigo, vil jeg typisk forsøge behandling af denne.

Hvis jeg finder tegn på anden behandlingskrævende neurologisk lidelse (f.eks. dissemineret sclerose eller nylig apopleksi) kan patienten blive henvist til neurologisk afd/amb.