Whiplash

Whiplash syndromet er en tilstand med kroniske smerter i nakke-skulderbæltet og bevægeindskrænkning efter et større eller mindre piskesmældstraume (nakkeforstuvning). Kort kan man sige, at der er tale om en ond cirkel, hvor muskelspændinger giver smerter som igen giver muskelspændinger osv. Tit vil der på grund af disse muskelspændinger være pseudoradikulære sensoriske forstyrrelser med ændret følesans i hænder og arme, nogle gange så udtalte at patienterne vil kunne tabe ting de har i hænderne mv. Mange patienter oplever også som følge af smerterne kognitive gener som hukommelsesbesvær, manglende overskud, træthed, psykisk ændring o.s.v. Tinnitus, brummende lyde i hovedet og "knagen" i nakken er andre ting, disse patienter ofte døjer med.

Man ved ikke hvorfor nogle udvikler et whiplash syndrom efter en ellers banal nakkeforstuvning. Men man ved, at der er tale om en kompleks tilstand, hvor fysiske, psykiske og sociale faktorer med vekslende vægte spiller ind. En bestående social- eller forsikringssag er vist at være en af de vigtigste prediktorer for om man får et betydende whiplash syndrom eller ej.

Det findes til dato ikke nogen valideret behandling. I en stor undersøgelse fra Ringe, fandt man således ingen forskel mellem patienter der efter deres uheld var behandlet med intensiv fysioterapi, skåneregime eller "levede som om intet var hændt"

Min undersøgelse tager sigte på at finde, om der er tegn på cervikal diskusprolaps og i øvrigt prøve at forklare mekanismen bag smerterne i nakken for patienten, samt forklare hvorfor det kan tage så lang tid!

Kun ved en helt konkret mistanke om rodpåvirkning vil jeg bestille MR af columna cervikalis.

Da der som sagt ikke findes en valideret behandling af denne tilstand, vil jeg ikke gå ind i et behandlingsforløb. Pt. vil typisk derfor blive afsluttet uden yderligere efter første konsultation.

Er pt. allerede undersøgt med en MR scanning, og er der ikke mistanke om en anden neurologisk lidelse, er det derfor næppe sandsynligt at jeg vil kunne tilføje noget.