Praktisk info

Tidsbestilling

Telefon: 7562 3032: Tirsdag - torsdag fra kl.09.00-11.00

Email: tid@neurologen.dk

Ventetider

Ventetid for nyhenviste patienter:  I øjeblikket har vi først ledige tider i første halvdel af januar 2025. Se mere under Ventetider.

Afbud

Hvis du ikke kan/ønsker at komme til en aftalt tid, vil jeg  bede dig sende mig en email på kontakt@neurologen.dk eller ringe og lægge en besked hos min sygeplejerske (i telefontiden kan du også altid bruge vores telefonsvarer, hvis vi er forhindrede i at modtage dit opkald). Dette skal gøres senest to dage før din aftale, så tiden når at komme en anden patient til gode og vi undgår at sende dig en regning for udeblivelse - se mere under Udeblivelse.

Priser

Almindelig undersøgelse og kontrol (henvist af egen læge) er uden egen betaling.

Se mere under Priser for Speciallægeerklæringer, boksererklæringer, udeblivelser mv.

Vejviser

Vi bor i Horsens Sundshedshus, Grønlandsvej 1, 1. sal, område 6, 8700 Horsens.

Se mere under vejviser

Anmeldelse af utilsigtede hændelse eller klage

Oplever du - eller en af dine pårørende - at have være udsat for en utilsigtet hændelse her i klinikken eller et andet sted i sundhedssystemet; kan du klikke her for at indrapportere dette. Utilsigtede hændelser defineres som på forhånd kendte eller ukendte hændelser og fejl, som ikke skyldes din sygdom, og som enten er skadevoldende eller kunne have været skadevoldende. Der behøver ikke nødvendigvis her være begået en decideret fejl.

En utilsigtet hændelse omfatter en begivenhed, der forekommer i forbindelse med sundhedsfaglig virksomhed, herunder præhospital indsats eller i forbindelse med forsyning af og information om lægemidler.

Som patient kan du også klage over behandling i det offentlige sundhedsvæsen, herunder behandling her. Patientombuddet er den instans, der behandler klagerne.

Du kan klage til Patientombuddet over sundhedsfaglig behandling, og du kan klage, hvis du mener, at du som patient har fået tilsidesat dine rettigheder.

Hvis du vil klage, skal du udfylde et klageskema. Det kan gøres digitalt på hjemmesiden Patientombuddet.dk, idet du skal logge ind med NemID. Den fællesoffentlige portal, Borger.dk, vejleder ligeledes i patientklager og linker over til det relevante skema.

Du kan også klage ved at sende et udfyldt skema med posten. Skemaet kan downloades på Patientombuddets hjemmeside, det skal udfyldes på pc eller i hånden samt skrives under, inden det sendes.

Her er Patientombuddets kontaktdata:

Patientombuddet

Finsensvej 15

2000 Frederiksberg

Telefon 72 28 66 00

Hvis du er i tvivl om, hvordan du skal klage, kan du altid henvende dig til Patientombuddet.