Henvist af egen læge

Jeg kan tilbyde neurologisk speciallægeundersøgelse med henblik på vurdering, udredning og behandling af mulig neurologisk lidelse af patienter henvist fra deres egen læge. I videst muligt omfang vil jeg gøre alle patienter "færdige" - enten ved at afslutte dem helt eller lægge op til fortsat kontrol via egen læge. I komplicerede tilfælde, hvor jeg må vurdere, der er behov for et længere og/eller et mere intensivt forløb, kan det dog være nødvendigt at viderehenvise til en neurologisk afdeling.

Hvordan undersøger og udreder jeg patienter henvist til mig?