Neuropati ("nervebetændelse")

Her findes flere slags, min behandling og udredning vil helt afhænge af dette. Se nedenfor

Polyneuropati

Kronisk neuropati (år)

Ældre. Symptomer med dødhedsfornemmelse og paræstesier i fødder. Fund med sokformet sensibilitetstab, manglende achillesreflekser og evt. dorsalfleksionsparese af tæer udviklet over 1 – 10 år.

Der bestilles  neuropatiprøver (ALAT, Cobalamin, Creatinin, IgA, IgM, IgG, LDH, PP, SR, M-komponent, CK og hvis relevant: Syfilis/Wassermann)

Typisk ingen neurofysiologisk undersøgelse – især ikke hvis patienten har sukkersyge. Jeg vil forklare pt. at tilstanden ikke progredierer i betydende omfang, og at paræstesierne ofte svinder. Hypnotica ved søvnløshed. Evt. vil jeg give TCA eller Gabapentin mod smerter/paræstesier. Normalt afsluttes pt. efter 1-2 besøg.

Yngre. Symptomer som hos de ældre, her vil jeg overveje genetisk årsag og anden komorbiditet.

der bestilles neuropatiprøver og elektrofysiologisk undersøgelse for at udelukke CIDP/MMN. Ofte vil det kunne komme på tale at pt. henvises til neurologisk amb. efterfølgende.

Subakut neuropati (uger – mdr.)

Jeg vil overveje f.eks. paraneoplasi, kollagenose/rheumatoid artrit med vaskulitis og CIDP. Disse pt. vil næsten altid umiddelbart blive viderehenvist til neurologisk amb.

Forinden vil jeg bestille lab. prøver med neuropati- og kollagenoseprøver. Derudover vil jeg bestille elektrofysiologisk undersøgelse.

Akut neuropati (dage – uger).

Disse pt. vil altid blive henvist til enten indlæggelse i neurologisk afd. eller til en hurtig tid i neurologisk amb. Mine overvejelser vil være GBS (”polyradikulit”), critical illness neuropati og intoksikation.

Plexopati

Med smerte

Her vil jeg tænke skulderneurit og plexusindvækst. Pt. undersøges med neuropatiprøver og elektrofysiologisk undersøgelse. Tit også med rtg. af thorax - altid med nedre plexuspåvirkning hos en ryger, og da ofte også MR-skanning af plexus. Smertebehandling typisk med gabapentin og tramedol. Alt efter hvad us. viser vil jeg enten gøre pt. ”færdig” eller sende vedkommende til neurologisk amb.

 

Uden smerte

Her kan man tænke: Traumatisk læsion, strålebeskadigelse, CIDP, kollagenoser. Disse vil jeg typisk henvise til neurologisk amb.

 

Mononeuropati

Medianus- og ulnarisparese

Henvises til elektrofysiologisk undersøgelse og til operation ved karpaltunnelsyndrom afhængig af sværhedsgrad. Ved ulnaris læsion lokaliseret til albuen (sulcus n. ulnaris humeri) henvises der til operation ved manglende bedring efter 6 mdr.

Peroneusparese

Klinisk konsultation uden yderligere laboratorieundersøgelse. Hvis generne ikke bedres spontant i løbet af 3 mdr. kommer pt. igen til yderligere undersøgelse. Herefter evt. neurofysiologisk undersøgelse.

Multiple kranienervepareser

Altid henvisning til neurologisk amb. til hurtig udredning

Mononeuritis multiplex

Altid henvisning til neurologisk amb.