Forside

Jacob Geday, dr. med.

speciallæge i neurologi.


Konsultation


Horsens Sundhedshus (www.sundhedshus-horsens.dk)

Grønlandsvej 1, 1. sal, område 6

8700 Horsens


Åbningstider: Mandag - torsdag 08.00-15.00. Fredag efter aftale


Telefon: 7562 3032: Tirs.,ons. og torsdag fra kl. 09.00-11.00

Mail: kontakt@neurologen.dk (virker linket ikke, skyldes det dine personlige indstillingerne i dit mailprogram. Enten skal du ændre disse eller bare kopiere mailadressen og sætte den ind manuelt i din mail)


Sikker mail? Klik her for at se, hvordan du sender en sådan


Klinikken har overenskomst med Sygesikringen


Ydernummer 269832,

lokalisationsnummer 5790000158799

Telefax 7734 5113


I henhold til EU’s databeskyttelsesforordning er jeg forpligtet til at have en privatlivspolitik vedrørende de personoplysninger, der registreres i min praksis. Du kan læse om denne her.


Har du været udsat for en utilsigtet hændelse? Du kan anmelde den her; uanset hvor i sundhedssystemet, du mener, denne er sket. Oplever du, at det er os, der har lavet noget utilsigtet, kan du kontakte os og bede om, at vi fortager anmeldelsen

I henhold til Sundhedsstyrelsens anbefalinger for at nedsætte coronasmitte vil jeg bede dig kontakte os mhp. at få din tid flyttet eller ændret til en videokonsultation, hvis har du tegn på luftvejsinfektion/forkølelse - uanset om du har været udsat for Cononasmitte eller ej. Møder du fysisk op i konsultationen med en luftvejsinfektion, bliver jeg nødt til at afvise dig.


Fysiske konsultationer kan, hvis du ønsker dette - eller andre forhold gør det mere praktisk, blive erstattet af videokonsultationer. Det vil sige at alle 2. og flere-gangskonsultationer - men ikke 1. gangs konsultationer - kan blive over video.


Så har du her i tid til svar på en undersøgelse eller vurdering af en behandlingseffekt, kan dette blive en videokonsultation. Dette skal af datasikkerhedsmæssige årsager være over app'en MinLæge (se https://minlaegeapp.dk/). Hvis dette ikke fungerer for dig, kan vi undtagelsesvist anvende FaceTime. Er det kun er muligt for dig med en fysisk konsultation, vil også 2. gangs (eller senere konsultationer) selvfølgelig blive gennemført med fremmøde. 


Er det første gang, jeg skal se dig og/eller har du fået en ny henvisning fra din læge til vurdering af noget nyt (eller en ændring i noget, jeg så dig for for et stykke tid siden), møder du bare op i konsultationen til den aftalte tid på helt almindelig vis. Kun hvis myndighederne ændrer deres anbefalinger i så henseende, vil jeg i videst muligt omfang prøve, om det kan lade sig gøre på forsvarlig vis at klare dine problemer med en videokonsultation.


Tidsbestilling

Telefon: 7562 3032: .Tirsdag, onsdag og torsdag fra kl. 09.00-11.00


Email: tid@neurologen.dk


Ventetider

Ventetid for nyhenviste patienter: Aktuelt er mine første tider i første halvdel af juli 2023,

Se mere under Ventetider.  Du kan se mine kollegers ventetider her, med henblik på om en af dem kunne se dig tidligere.


Ønsker du oplysninger om dine muligheder for at blive set før som selvbetaler uden for sygesikringen eller over din sundhedsforsikring, vil jeg bede dig kontakte os per mail på selvbetaler@neurologen.dk eller telefon på 7562 3032 og specifikt spørge om dette


Ferie
Klinikken holder vinterferie i uge 9 (27.2-3.3. begge inkl.) Har du brug for lægehjælp i denne periode henvises til egne læge eller lægevagten


Afbud

Hvis du ikke kan/ønsker at komme til en aftalt tid, vil jeg bede dig sende mig en email på kontakt@neurologen.dk eller ringe og lægge en besked hos min sygeplejerske eller sekretær. Indenfor vores åbningstid kan du også altid bruge vores telefonsvarer, hvis vi er forhindrede i at modtage dit opkald. Dette skal gøres senest to dage før din aftale, så tiden når at komme en anden patient til gode, og vi undgår at sende dig en regning for udeblivelse - se mere under Udeblivelse.


Betaling

Almindelig undersøgelse og kontrol under gruppe 1 i Sygesikringen (henvist af egen læge) er uden egenbetaling. For gruppe 2 er der egenbetaling.  

Se mere under Priser for Speciallægeerklæringer, boksererklæringer, udeblivelser mv.


Vejviser

Vi bor i Horsens Sundshedshus, Grønlandsvej 1, 1. sal, område 6, 8700 Horsens.

Se mere under vejviser