Forside

Neurologen

Jacob Geday, Speciallæge i Neurologi, dr. med.

Jacob Geday, dr. med.

speciallæge i neurologi.


Konsultation


Horsens Sundhedshus (www.sundhedshus-horsens.dk)

Grønlandsvej 1, 1. sal, område 6

8700 Horsens


Åbningstider: Mandag 12.00-16.00, tirs, ons. og torsdag 10.00-16.00. På grund af coronaepidemien er jeg indtil 14. april kun fysisk tilstede i praksis, når jeg ser patienter. 


Telefon: 7562 3032: Tirs.,ons. og torsdag fra kl. 09.00-11.00

Mail: kontakt@neurologen.dk (virker linket ikke, skyldes det dine personlige indstillingerne i dit mailprogram. Enten skal du ændre disse eller bare kopiere mailadressen og sætte den ind manuelt i din mail)


Sikker mail? Klik her for at se, hvordan du sender en sådan


Klinikken har overenskomst med Sygesikringen


Ydernummer 269832,

lokalisationsnummer 5790000158799

Telefax 7734 5113


I henhold til EU’s databeskyttelsesforordning er jeg forpligtet til at have en privatlivspolitik vedrørende de personoplysninger, der registreres i min praksis. Du kan læse om denne her.

Cononaberedskab; indtil videre april måned ud.

Som vores statsminister, håber jeg igen snart at alt bliver normalt igen. Men i henhold til Sundhedsstyrelsens anbefalinger for at nedsætte coronasmitte; vil alle fysiske konsultationer her, hvor dette er muligt, blive erstattet af telefon- eller videokonsultationer indtil 30. april. Med forbehold for at dette kan forlænges alt efter situationen. Det vil for praktiske formål sige alle konsultationer - undtagen 1. gangs konsultationer - vil blive over telefon/video.


Så har du her i tid til svar på en undersøgelse eller vurdering af en behandlingseffekt, skal du regne med at denne bliver telefonisk eller som en videokonsultation.

Jeg regner meget snart med at få app'en MinLæge (se https://minlaegeapp.dk/) til at fungere med videokonsultationer i mit lægesystem, men indtil det er på plads, kan vi være nødt til at anvende FaceTime til disse.


Kun i særlige tilfælde, hvor det ikke er muligt med andet end en fysisk konsultation , vil også 2. gangs (eller senere konsultationer) blive gennemført med fremmøde og dette kun efter specifik aftale med os.


Er det første gang, jeg skal se dig og/eller har du fået en ny henvisning fra din læge til vurdering af noget nyt (eller en ændring i noget, jeg så dig for for et stykke tid siden), møder du bare op i konsultationen til den aftalte tid på helt almindelig vis. Hvis myndighederne ændrer deres anbefalinger i så henseende, vil jeg i videst muligt omfang prøve, om det kan lade sig gøre på forsvarlig vis at klare dine problemer med en video- eller telefonkonsultation - eller flytte vores aftale, så jeg hurtigst muligt kan se dig senere


Har du tegn på luftvejsinfektion - uanset om du har været udsat for Cononasmitte eller ej, også efter den 30. april - vil jeg ud fra et forsigtighedsprincip bede dig kontakte os mhp. at få din tid flyttet.


På grund af mange ombookinger som følge af ovenstående, er det muligt, vi kommer til at flytte en del om på de aftalte tider. Hold derfor øje med din telefon/mail om din tid er blevet ændret.


Jeg håber på din forståelse - corona er noget bøvl!


Tidsbestilling

Telefon: 7562 3032: .Tirsdag, onsdag og torsdag fra kl. 09.00-11.00

Email: tid@neurologen.dk


Ventetider

Ventetid for nyhenviste patienter: Normalt ca. 7-8 uger, aktuelt er mine første tider pt. primo maj, Se mere under Ventetider


Ferie
Vi holder lukket i påskeferien fra den 6.-13. april. 


Afbud

Hvis du ikke kan/ønsker at komme til en aftalt tid, vil jeg bede dig sende mig en email på kontakt@neurologen.dk eller ringe og lægge en besked hos min sygeplejerske eller sekretær. Indenfor vores åbningstid kan du også altid bruge vores telefonsvarer, hvis vi er forhindrede i at modtage dit opkald. Dette skal gøres senest to dage før din aftale, så tiden når at komme en anden patient til gode, og vi undgår at sende dig en regning for udeblivelse - se mere under Udeblivelse.


Priser

Almindelig undersøgelse og kontrol (henvist af egen læge) er uden egen betaling.

Se mere under Priser for Speciallægeerklæringer, boksererklæringer, udeblivelser mv.


Vejviser

Vi bor i Horsens Sundshedshus, Grønlandsvej 1, 1. sal, område 6, 8700 Horsens.

Se mere under vejviserNEUROLOGEN - Jacob Geday, Speciallæge i Neurologi, dr. med.

Horsens Sundhedshus, Grønlandsvej 1, 1. sal, område 6, 8700 Horsens - Telefon: 7562 3032, tirsdag-torsdag kl. 09.00-11.00


HOVEDPINEKALENDER (PDF)