Commotio cerebri (hjernerystelse)

Jeg oplever at få tiltagende mange patienter henvist efter en commotio. Nogle gange endda temmelig kort efter dette. Indledningsvist vil jeg sige, at jeg overordnet set - lige så lidt som alle andre - gøre ret meget for disse pt. med hjernerystelser/langvarige hjernerystelser.

Der findes til dato ikke nogen dokumenteret effektiv behandling af en hjernerystelse.  Det bedste man kan gøre er at give patienterne den tid, de er brug for til at komme sig. Det kan være meget forskelligt, hvor lang tid dette er. Langt de fleste er sig selv igen i løbet af de første tre måneder. Men nogle skal bruge 6-12 mdr, nogle få endda år. 

Anbefalingen i dag er at hjerneryselsespatienter er fuldtidssygemeldt så KORT tid som muligt, og at de hurtigst muligt genoptager deres arbejde/normale liv, om nødvendigt i starten på deltid og så med en gradvis øgning af timetallet i takt med at de får det bedre (se artikel). Du skal ikke være bange for at byde ind med en indsats. - Det "ødelægger", med det man i dag ved om hjernerystelser, ikke noget. Tværtimod. Artiklen af Thastum et al 2019 (se artikel), hvor man fokuserer på at modificere patientens sygdomsadfærd og -oplevelse, beskriver dette behandlingsprincip meget godt. I artiklen foregår dette i en formaliseret tværfaglig setting, som næppe behøver være standardtilgangen, og som nok kun er relevant i enkelte svære tilfælde. Typisk vil dette være noget, du kan aftale med din egen læge

Ved gener mere end 6 mdr. kan man godt - hvis patienten ønsker dette - forsvare at prøve en antidepressiv behandling med Imipramin 25 mg til natten. Evt ved manglende effekt efter 2-4 uger 50 mg. Der er reelt nogle det hjælper på - men det er bestemt ingen mirakelbehandling. Patienter med meget hovedpine vil jeg nogle gange sende til Hovedpineklinikken mhp. om man derfra gennem den ovenfor beskrevne tværfaglig tilgang bedre kan hjælpe dem. Men om dette reelt vil hjælpe i et konkret tilfælde, kan jeg ikke love.

Mht. billeddiagnostik af cerebrum er det veldokumenteret, at der ved en normal neurologisk us. og uden bevidsthedsplumring eller andet, der tyder på en blødning af en kirurgisk relevant størrelse, ikke er vundet noget som helst ved en sådan. Svaret vil hverken kunne vejlede i forhold til prognose eller behandling. Se f.eks. Bonow et al

Jeg vil naturligvis gerne se dig. hvis det kliniske billede er atypisk, og/eller hvis din læge af anden grund synes. der er brug for en neurologisk vurdering af dig - men som sagt er mine muligheder meget begrænsede og typisk vil jeg blot lave en objektiv undersøgelse af dig og forklare mekanismen bag hjernerystelse, samt hvorfor det kan tage så lang tid. Så du skal regne med at blive afsluttet efter et enkelt besøg