Apopleksia cerebri

Alle pt. med apopleksi skal som hovedregel hurtigt udredes via neurologisk afd., og jeg ser derfor kun undtagelsesvist disse pt. Det samme gælder patienter med TCI indenfor 48 timer eller to eller flere TCI indenfor 1 måned. Det vil dog kunne ske at en apopleksi/TCI patient havner hos mig, hvor man primært troede vedkommende fejlede noget andet eller hvor egen læge først så patienten længe efter en mulig apopleksi.

Patienter under 50 år eller hvor erisoden er mindre end 3 måneder gammelt (og det således er muligt man, hvis en ultralyd us. af carotider viser stenose, vil tilbyde operation) viderehenvises umiddelbart til cerebrovaskulært amb.

Hvis der er gået længere tid siden det sidste mulige insult; vil jeg selv i samarbejde med egen læge udrede pt. med cerebral scanning, EKG og blodprøver (rødt og hvidt blodbillede, CRP, SR, væsketal, ALAT, fasteglukose, cholesterol), og alt efter hvad disse viser, starte magnyl/Plavix og aftale kontrol af f.eks. blodsukker, BT og cholesterol via egen læge.

Ellers følger jeg de gældende retningslinier fra Dansk Selskab for Apoplexi.