Dissemineret sclerose (DS)

DS er en klinisk definerede diagnose, der kan stilles ved to symptomer i mindst to regioner med mindst en måneds interval og samtidigt objektive tegn, der relaterer sig til disse symptomer og er karakteristiske for DS. Behandlingen i dag af DS er centraliseret til at foregå på nogle få specialiserede hospitalsklinikker.

Hvis jeg således på basis af min objektive undersøgelse og anamneseoptagelse finder tegn på DS, vil jeg ikke bestille yderlige undersøgelser men primært henvise pt. til videre udredning og behandling via Sclerose­kli­nikken.

Hvor mistanken er mindre eller måske beskeden vil jeg primært udrede pt. med Cerebral + spinal MR. Hvor dette ikke viser noget vil jeg kun meget undtagelsesvist fortsætte med evoked potentials: VEP og SEP. Er der ved disse us. tegn på DS henvises pt. til videre udredning og behandling via Sclerose­kli­nikken.