Restless Legs Syndrome (RLS)

Ud fra klinikken og pt.’s oplysninger stilles diagnosen. Jeg vil kun undtagelsesvist, hvor der er konkret mistanke om (samtidig) polyneuropati, bestille nerveledningsundersøgelse. Der tages jernblodprøver (se-jern, ferritin, transferrin og Hbg). Ved lave transferrin mætninger startes peroral jernbehandling med kontrol via egen læge. Ellers er behandlingen rådgivning og medicinsk med Sifrol, Neupro, Gabapentin og i enkelte udvalgte tilfælde svage morfika.