Motorneuron lidelser

Hvis jeg ud fra sygehistorien og min undersøgelse får mistanke om ALS (amyotrofisk lateral sclerose) eller anden primær motorneuronlidelse vil jeg primært henvise pt. til videre udredning og behandling i neurologisk ambulatorium. Ofte vil jeg dog for at lette sagsgangen bestille MR af cerebrum og medulla totalis, samt en neurofysiologisk undersøgelse (inkl.: MEP, hvis ingen kliniske 1. neurons fund og undersøgelse for nerveledningsblok) så svar herpå kunne ligge klart til når man ser pt. i neuromuskulært amb.