Dystoni

Som hovedregel vil jeg på basis af anamnese og objektiv undersøgelse kunne stille denne diagnose. Ved nyopståede dystonier, hvor jeg ikke har en god forklaring (f.eks. bivirkninger til medicin) vil jeg ofte udrede dem med en MR scanning af cerebrum.

For enkelte pt. kan det være jeg prøver behandling med Nitoman eller Akineton. Men dystonihandlingen vil typisk være centraliseret til få specialiserede hospitalsklinikker, og for patienter med behandlingsbehov vil jeg derfor almindeligvis henvise dem dertil.