Tremor essentialis

Ud fra klinikken og pt.’s oplysninger stilles diagnosen. Jeg vil kun undtagelsesvist bestille MR eller CT af cerebrum. Er generne tilstrækkelig udtalte forsøges behandling med betablokker og/eller Primidon og Topimax. Først hvis dette ikke virker, og der er ønske om behandling henvises pt. til neurologisk ambulatorium.