Neurologiske undersøgelse

Jeg kan tilbyde neurologisk speciallægeundersøgelse med henblik på vurdering, udredning og behandling af mulig neurologisk lidelse af patienter henvist fra deres egen læge. I videst muligt omfang vil jeg gøre alle patienter "færdige" - enten ved at afslutte dem helt eller lægge op til fortsat kontrol via egen læge. I komplicerede tilfælde, hvor jeg må vurdere, der er behov for et længere og/eller et mere intensivt forløb, kan det dog være nødvendigt at viderehenvise til en neurologisk afdeling.

Hvis du ønsker at læse lidt nærmere om, hvordan jeg undersøger og udreder patienter henvist til mig, kan du klikke her.

Derudover tilbyder jeg at lave speciallægeerklæringer med vurdering, såvel som undersøgelse i forbindelse med erstatnings- og pensionssager. Forinden vil jeg bede dig printe spørgearket ud, udfylde det hjemmefra og tage det med når du kommer.