Selvbetaler udenfor Sygesikringen

Jeg synes også mine ventetider er blevet uacceptabelt lange. Der er bare ikke noget, jeg kan gøre ved det. Det er regionerne, der bestemmer hvor mange sygesikringspatienter, jeg kan se i min praksis. Jeg har adskellige gange søgt om lov til at se flere - men har fået afslag hver gang. Så for at imødegå mine stigende ventetider har jeg efter en del overvejelser tegnet den fornødne klinikforsikring, så jeg nu kan se selvbetalende patienter og patienter med privat sundhedsforsikring uden for min almindelige arbejdstid, fremrykket i privat regi udenfor min klinik under den offentlige Sygesikring. Det er vigtig for mig at fastslå, at du får præcis den samme behandling af mig, hvad enten du er privatpatient eller sygesikringspatient. Du skal også have en henvisning fra din læge. 

Absolut eneste forskel er, at du som selvbetaler kan komme til før, inden for 10 arbejdsdage.  Læs her om forklaringen på dette her.

Min pris for selvbetalere er 1.950 kr. per konsultation. 

Da dette foregår uden for regionens regi, kan disse konsultationer foregå både i Horsens Sundhedshus, såvel som i min privatklinik i Aarhus på adressen; Sejrs alle 20B, 8240 Risskov.

Tit er det kun nødvendigt med egenbetaling for din første konsultation, da en efterfølgende kontroltid med vurdering af en eventuel  behandlingseffekt - eller svar på bestilte undersøgelser -  typisk vil kunne gennemføres lægeligt fuldt forsvarligt inden for vores almindelige "gratis" sygesikringstider - og derfor kan dit forløb overgå til min offentlige sygesikringsklinik. Er det lægeligt indiceret med en mere akut opfølgen, vil du blive henvist til dette akut/subakut i sygehusregi, hvilket jo heller ikke koster dig noget. Hvis du af andre årsager vil ses tidligere, eller du vil have efterfølgende konsultationer i Aarhus (hvor jeg ikke må se sygesikringspatienter) vil egenbetaling for 2. eller senere konsultationer komme på tale.

Ønsker du ikke at blive set i privat regi - og har ingen af mine kolleger en acceptabel ventetid (denne kan ses her) - er mit bedste bud, at du kontakter egen læge med henblik på om denne finder det indiceret at henvise dig til en subakut vurdering i neurologisk ambulatorium.

For at jeg i henhold til de gældende regler skal kunne se dig som selvbetaler, kræver dette at du printer, underskriver denne formular her og har den med, når du kommer.

Eller du kan sende mig en mail med teksten:

Jeg er informeret om muligheden for på hjemmesiden www.sundhed.dk at undersøge ventetider hos andre neurologer end Jacob Geday med henblik på at opnå en hurtigere tid til behandling der. Jeg er ligeledes informeret om, at behandlingen vil finde sted for min egen regning, hvis ikke min sundhedsforsikring kan anvendes. Jeg er klar over, at der ikke fra det offentlige kan opnås refusion for behandlinger i privat regi.

Kopier denne tekst og send den til selvbetaler@neurologen.dk anfør om du helst vil have en aftale i Horsens eller i Aarhus.