Henvist af egen læge

Henvist af egen læge

Jeg kan tilbyde neurologisk speciallægeundersøgelse med henblik på vurdering, udredning og behandling af mulig neurologisk lidelse af patienter henvist fra deres egen læge. I videst muligt omfang vil jeg gøre alle patienter "færdige" - enten ved at afslutte dem helt eller lægge op til fortsat kontrol via egen læge. I komplicerede tilfælde, hvor jeg må vurdere, der er behov for et længere og/eller et mere intensivt forløb, kan det dog være nødvendigt at viderehenvise til en neurologisk afdeling.


Hvordan undersøger og udreder jeg patienter henvist til mig?