Trigeminusneuralgi

Trigeminusneuralgi

Ved ældre patienter er det ofte en diagnose jeg stiller klinisk, og starter behandling af umiddelbart. Kun ved manglende effekt af behandlingen /atypisk præsentation vil jeg udrede med en MR scanning af cerebrum, for at belyse om der er vaskulær kontakt til nervus trigeminus, og således mulighed for operation. Hos yngre hvor idiopatiske trigeminus neuralgier er mere sjældne vil jeg altid dog altid udrede med en MR scanning; primært for at udelukke DS.

 

Min behandling afviger lidt fra neurologisk afdelings, i det jeg typisk starter med lamotrigin i stedet for carbamazepin/oxcarbazepin, der ellers begge strengt taget er bedre dokumenterede.

Dette fordi bivirkningsprofilen af lamotrigin er langt bedre og stoffet bedre tolereres af de fleste patienter. Det vil i starten ofte være sådan at jeg kombinerer med gabapentin eller Lyrica mens lamotrigin trappes op.

 

Virker lamotrigin ikke vil jeg typisk skifte til/tillægge oxcarbazepin, ligesom jeg vil starte med dette præparat, hvis pt. er meget forpint og/eller ikke magter en langsom lamotriginoptrapning.

 

Er der ikke tilfredsstillende effekt af ovenstående vil jeg henvise til Smerteklinikken og/eller ved vaskulær kontakt til Neurokirurgisk afdeling.