RLS

Restless Legs Syndrome (RLS)

Ud fra klinikken og pt.’s oplysninger stilles diagnosen. Jeg vil kun undtagelsesvist, hvor der er konkret mistanke om (samtidig) polyneuropati, bestille nerveledningsundersøgelse. Der tages jernblodprøver (se-jern, ferritin, transferrin og Hbg). Ved lave transferrin mætninger startes peroral jernbehandling med kontrol via egen læge. Ellers er behandlingen rådgivning og medicinsk med Sifrol, Neupro, Gabapentin og i enkelte udvalgte tilfælde svage morfika.