RLS

Neurologen

Jacob Geday, Speciallæge i Neurologi, dr. med.

Restless Legs Syndrome (RLS)

Ud fra klinikken og pt.’s oplysninger stilles diagnosen. Jeg vil kun undtagelsesvist, hvor der er konkret mistanke om (samtidig) polyneuropati, bestille nerveledningsundersøgelse. Der tages jernblodprøver (se-jern, ferritin, transferrin og Hbg). Ved lave transferrin mætninger startes peroral jernbehandling med kontrol via egen læge. Ellers er behandlingen rådgivning og medicinsk med Sifrol, Neupro, Gabapentin og i enkelte udvalgte tilfælde svage morfika.

NEUROLOGEN - Jacob Geday, Speciallæge i Neurologi, dr. med.

Horsens Sundhedshus, Grønlandsvej 1, 1. sal, område 6, 8700 Horsens - Telefon: 7562 3032, tirsdag-torsdag kl. 09.00-11.00


HOVEDPINEKALENDER (PDF)