Om Neurologen

Om Neurologen

Jeg er uddannet læge fra Århus Universitet i 1993 og speciallæge fra Århus Kommunehospital. Min neurologiske baggrund er meget bred. Jeg har i mit uddannelsesforløb været ansat på flere forskellige neurologiske afdelinger; både på Sjælland såvel som i Jylland: Rigshospitalet, Glostrup Amtssygehus, Gentofte Amtssygehus, Vejle Sygehus og Århus Sygehus (tidligere: Århus Kommunehospital ).


Jeg var i ti år ansat på Århus Sygehus som overlæge/speciallæge på neurologisk afdeling F, en stor del af tiden med tilknytning til PET-centret samme sted. Jeg har undervist i neuroanatomi på Århus Universitet og i neurologi på speciallægeuddannelsen i Almen Medicin, og jeg underviser fortsat på opfordring læger i neurologiske sygdomme.


Jeg har arbejdet meget med epilepsipatienter og patienter med fysiske og psykiske handicap, samt med patienter med forskellige bevægeforstyrrelser (f.eks. parkinsonisme). Ud over disse sygdomme, har jeg stor erfaring med behandling af neurologiske smertetilstande (f.eks. migræne, Hortons hovedpine og forskellige tilstande med nervesmerter).


Videnskabeligt jeg med PET-scanninger undersøgt, hvordan især den nederste del af hjernens pandebark bearbejder følelsesladede billeder og andre opmærksomhedskrævende indtryk. Jeg har skrevet en del videnskabelige artikler, og min doktordisputats er om dette emne. Er du interesseret i at læse disputatsen (den er på engelsk, men har et kort dansk resumé til sidst) kan du klikke på dette link: disputats


Jeg var fjorten år fast neurologisk konsulent ved Statsforvaltningen Midtjylland (tidligere: Statsamtet i Århus), og har derfra en god indsigt i hvorledes neurologiske lidelser i bredere forstand behandles i det sociale system.


Jeg særdeles stor erfaring i at lave speciallægeerklæringer i forsikrings- / pensionssager til vurdering af skadefølger efter trafikuheld, arbejdsskader eller andre hændelser. Se under Speciallægeerklæringer for yderligere oplysninger om dette.


Jeg tilstræber generelt i mine ordinationer at holde mig til behandlinger, der er en rimelig videnskabelig evidens for virker, og hvor der er et sikkert overblik over bivirkninger og doser. Jeg vil derfor med den nuværende - efter mit bedste skøn - meget mangelfulde dokumentation IKKE udskrive cannabis.


Neurologen nu med briller :-)

Neurologen; nu med briller og trendy skæg;-)