Tremors essentialis

Tremor essentialis

Ud fra klinikken og pt.’s oplysninger stilles diagnosen. Jeg vil kun undtagelsesvist bestille MR eller CT af cerebrum. Er generne tilstrækkelig udtalte forsøges behandling med betablokker og/eller Primidon og Topimax. Først hvis dette ikke virker, og der er ønske om behandling henvises pt. til neurologisk ambulatorium.