Hjernerystelse

Neurologen

Jacob Geday, Speciallæge i Neurologi, dr. med.

Commotio cerebri (hjernerystelse)

Undersøgelsen her vil tage sigte på at udelukke fokale hjernelæsioner og/eller blødning og forklare mekanismen bag hjernerystelse for patienten, samt hvorfor det kan tage så lang tid! Her vil en enkelt konsultation tit være fuldt tilstrækkelig, og pt. vil typisk umiddelbart kunne afsluttes uden yderligere. Kun undtagelsesvist er det indiceret med billeddannende undersøgelse.

 

Hvis pt. ønsker det, vil jeg nogle gange opstarte behandling med lavdosis SSRI eller TCA, der i mindre studier er vist at kunne give en vis symptomatisk bedring hos nogle patienter. Men der findes til dato ikke nogen dokumenteret effektiv behandling af en hjernerystelse, andet end at give patienterne den tid, de er brug for til at komme sig. Det kan være meget forskelligt, hvor lang tid dette er. Langt de fleste er sig selv igen i løbet af de første tre måneder. Men nogen skal bruge 6-12 mdr, nogle meget få endda to år. 


Mit generelle råd er - baseret på den forskning der til dato har lavet på området (se artikel) at man gradvist genoptager sine daglige aktiviteter og arbejde i takt med, at man får det bedre og undgår længere sygemeldinger
NEUROLOGEN - Jacob Geday, Speciallæge i Neurologi, dr. med.

Horsens Sundhedshus, Grønlandsvej 1, 1. sal, område 6, 8700 Horsens - Telefon: 7562 3032, tirsdag-torsdag kl. 09.00-11.00


HOVEDPINEKALENDER (PDF)