NEUROLOGEN

Startside
Ydelser
Betaling
Undersøgelse
Kørselsvejledning
Kontakt

 

 

 

Var det noget med en god bog?

 

Jacob Geday, Speciallæge i Neurologi, dr. med.

Klinikadresse
Horsens Sundhedshus (www.sundhedshus-horsens.dk)
Grønlandsvej 1, 1. sal 
8700 Horsens

Ydernummer 269832,
lokalisationsnummer 5790000158799
Telefax 7734 5113

Klinikken har overenskomst med Sygesikringen

Telefon: 7562 3032: Mandag - torsdag fra kl. 0900-1100 vedr. recepter, tidsbestilling mv. (her får du fat i sygeplejersken eller sekretæren)

Mandag - onsdag kl. 1545-1630 træffes neurologen direkte på samme nummer

Men man kan altid sende os en email 

Email: tid@neurologen.dk 

Hvis mail-linket ikke virker med din browsers sikkerhedsindstillinger, skal du bare manuelt skrive adressen i modtagerfeltet i dit mailprogram og sende din besked som en almindelig mail. Ønsker du at benytte dig af sikker mail, kan du gøre dette ved at sende mig en mail signeret med din digitale signatur, så jeg kan svare dig krypteret.

Ventetid for nyhenviste patienter: Normalt ca. 2-3 uger, Mine første tider ligger aktuelt i første halvdel af oktober.

Selvom jeg gør mit yderste for at have så kort ventetid som muligt, kan den stadig føles som lang, hvis man er syg. Så hvis du ikke kan/ønsker at komme til en aftalt tid, vil jeg derfor bede dig sende mig en email eller ringe og lægge en besked hos min sygeplejerske (i telefontiden kan du også altid bruge vores telefonsvarer, hvis vi er forhindrede i at modtage dit opkald). Dette skal gøres senest to dage før din aftale, så tiden når at komme en anden patient til gode. Du kan regne med at komme ind på det tidspunkt, vi har aftalt og som fremgår af vore SMS-remindere. Min linie overfor folk, der bliver væk/glemmer at komme og optager en tid, andre havde haft god brug for, er nogenlunde lige så forstående og fleksibel som en parkeringsvagt overfor en billist, der har glemt at sætte sin p-skive:

Bliver du væk uden foregående rettidigt afbud, vil dit forløb her blive afsluttet umiddelbart. Du vil desuden få en regning for den udeblevne tid i henhold til bestemmelserne i Sundhedsloven (klik her for at se under "priser") .

LIDT OM NEUROLOGEN

Jeg er uddannet læge fra Århus Universitet i 1993 og speciallæge fra Århus Kommunehospital. Min neurologiske baggrund er meget bred. Jeg har i mit uddannelsesforløb været ansat på flere forskellige neurologiske afdelinger; både på Sjælland såvel som i Jylland: Rigshospitalet, Glostrup Amtssygehus, Gentofte Amtssygehus, Vejle Sygehus og Århus Sygehus (tidligere: Århus Kommunehospital ).

Jeg var i ti år ansat på Århus Sygehus som overlæge/speciallæge på neurologisk afdeling F, en stor del af tiden med tilknytning til PET-centret samme sted. Jeg har undervist i neuroanatomi på Århus Universitet og i neurologi på speciallægeuddannelsen i Almen Medicin, og jeg underviser fortsat på opfordring læger i neurologiske sygdomme. 

Jeg har arbejdet meget med epilepsipatienter og patienter med fysiske og psykiske handicap, samt med patienter med forskellige bevægeforstyrrelser (f.eks. parkinsonisme). Ud over disse sygdomme, har jeg stor erfaring med behandling af neurologiske smertetilstande (f.eks. migræne, Hortons hovedpine og forskellige tilstande med nervesmerter).

Videnskabeligt jeg med PET-scanninger undersøgt, hvordan især den nederste del af hjernens pandebark bearbejder følelsesladede billeder og andre opmærksomhedskrævende indtryk. Jeg har skrevet en del videnskabelige artikler, og min doktordisputats er om dette emne. Er du interesseret i at læse disputatsen (den er på engelsk, men har et kort dansk resumé til sidst) kan du klikke på dette link: disputats 

Jeg var fjorten år fast neurologisk konsulent ved Statsforvaltningen Midtjylland (tidligere: Statsamtet i Århus), og har derfra en god indsigt i hvorledes neurologiske lidelser i bredere forstand behandles i det sociale system.

Endelig har jeg særdeles stor erfaring i at lave speciallægeerklæringer i forsikrings- / pensionssager til vurdering af skadefølger efter trafikuheld, arbejdsskader eller andre hændelser. Se under ydelser for yderligere oplysninger om dette.

Udredningsprogrammer for enkelte sygdomme/symptomer, revideres løbende: (klik her; mest for fagpersoner, men lægfolk kan godt følge med)

For hovedpinepatienter: Klik her for en hovedpinekalender (åbner en pdf-fil som du kan udskrive og udfylde hjemmefra og tage med når vi ses). Du kan også downloade hovedpinekalenderen som et excelark; klik her.

Oplever du - eller en af dine pårørende - at have være udsat for en utilsigtet hændelse her i klinikken eller et andet sted  i sundhedssystemet; kan du klikke her for at indrapportere dette. Utilsigtede hændelser defineres som på forhånd kendte eller ukendte hændelser og fejl, som ikke skyldes din sygdom, og som enten er skadevoldende eller kunne have været skadevoldende. En utilsigtet hændelse omfatter en begivenhed, der forekommer i forbindelse med sundhedsfaglig virksomhed, herunder præhospital indsats eller i forbindelse med forsyning af og information om lægemidler.